Регистрация Вход

Добавить объект/событие
Козацька земляна фотреця "Круглий Вал"
Земляна споруда овальноi форми у виглядi усiченого конусу. По висотi 5-7м. По периметру рiв, що можливо був колись сполучений з рiчкою. З Захiдноi сторони - заiздз до фортецi. Будова розмiщена на стрiльцi р.Унава та рiвчака Заячий. Достовiрно не вiдомо але кажуть, що ту фотецю збудували козаки фастiвського полковника Семена Палiя. Iнша думка - що "Круглий Вал", то частина захисних земляних споруд скiфiв. То може бути схоже на правду, бо в лiсi, що тягнеться вiд c.Потiiвка до ж.д.перегону Унава та с.Волиця знаходяться землянi вали якi датуються як скiфськi. До 70-х рокiв минулого ст. це було мiсце народних гулянь. Зокрема, тут проводили "майовки". А найбiльше святкувався День залiзничника. Бо Фастiв - мiсто залiзничникiв.На сьогоднi доля цього памятника могутностi невiдомоi цiвiлiзацii сумна. "Мудрi" дядьки ще iз Фастiвського ГК КПСС вирiшили, а такi само "мудрi" "дядьки" iз з-ду "Красный Октябрь" збудували пiонерський лагерь. Зробили загорожу та заборону входу для "посторонiх". З тих пiр це святе мiсце забрали у людей. Вiдомо, що пiсля лагерних пiонерiв там тримали алкоголiкiв, потiм ще щось. Кажуть зараз все те разом прибав якийсь "новий" дядько у власнiсть. Чи знають про те вченi-дослiдники народу не вiдомо.
Реклама